Ändrade MC-krav från nästa säsong

2013-10-17

Den 31 december 2013 ändras de tekniska kraven på de motorcyklar som får användas vid körprov. Ändringen sker för att motorcyklarna på ett bättre sätt ska motsvara den behörighet som körkortet utfärdas för.

För motorcyklar med behörighet A höjs kravet på nettoeffekt från 40 kW till minst 50 kW och det införs krav på en lägsta tjänstevikt som överstiger 175 kg. Det införs dessutom krav på effekt- och viktförhållanden för de elektriska motorcyklar, som får användas vid körprov. Ändringarna följer av ett EU- direktiv. Direktivet träder i kraft den 31 december 2013 och de nya reglerna tillämpas därför i praktiken från motorcykelsäsongen 2014.

Möjligt med övergångsregel

EU-kommissionen har den 2 oktober 2013 fattat ett beslut som gör det möjligt att skapa övergångsregler för provfordonskraven för motorcyklar. Transportstyrelsen utreder nu om det kan bli tillåtet i Sverige att under en övergångsperiod använda motorcyklar som inte uppfyller kraven på minst 50 kW och en lägsta tjänstevikt som överstiger 175 kg.
Här kan du ta del av Transportstyrelsens förslag på nya föreskrifter
Transportstyrelsen kommer att fatta beslut i december.